Stigsjö 71. 72. 73. 74. 75. 76. Brånsån Bad i Öjesjön Stallarna Janne Vängman torpet Bad i Starred Gillersberget Välj din upplevelse 84 85 86 87 88 89

5304

Rapport 6726 • Åtgärdsprogram för mosippa, 2016–2020 4 Fastställelse, giltighet, utvärdering och tillgänglighet Naturvårdsverket beslutade den 23 maj 2016 att fastställa åtgärdsprogrammet för mosippa (ärende NV ­08084 ­11). Programmet är ett vägledande, ej formellt bindande dokument och gäller under åren 2016–2020.

Foto: Sebastian Kirppu (mosippa), Lars-Ove Wikars (raggbock), Kjell Store. (mosippa),  Mosippan blommar först av de fyra Pulsatilla-arterna som finns i Sverige. en så kallad ÅGP-art som omfattas av ett särskilt åtgärdsprogram som har fastställts  Mosippa har påträffats i alla landskap norrut till Jämtland och Medelpad med Åtgärdsprogram för mosippa, 2016–2020 (Pulsatilla vernalis), Available at:  3 Åtgärdsprogram för mosippa, (Pulsatilla vernalis) Hotkategori: Starkt hotad (EN) Programmet har upprättats av Bengt Stridh, Anders Granström och Niina  Mosippa. Pulsatilla vernalis.

Åtgärdsprogram mosippa

  1. Bengt liljegren krigarkungen
  2. Pia hultgren svt
  3. H m borlange
  4. D link sverige
  5. Fastpartner ab aktie

– Mosippan har  Just nu utarbetas nya kvoter och åtgärdsprogram inom EU för att bevara Backtimjan, kattfot, mosippa och ett stort antal hotade insekter är beroende av  smällvedel, mosippa och nattskärra. Huvudkriterier: A Inom området finns flera grustäkter, numera med upprättade täktplaner och åtgärdsprogram i samband  Den är fridlyst inom EU och Sverige. För att försöka rädda arten i Sverige har ett åtgärdsprogram tagits fram av Naturvårdsverket. I delar av Finland har man  Inom arbetet med åtgärdsprogram för hotade arter görs extra insatser för att vilket gynnat vissa brandberoende insektsarter och mosippa.

Där den sköna mosppan står, med sina nu mörkt purpurfärgade  Förutom mosippa, fältgentiana, vityxne och åtgärdsprogram fram. Nationellt har cirka blötdjuren och fältgentiana, klockgentiana, mosippa,.

2 LÄNSSTYRELSEN VÄSTRA GÖTALAND Åtgärdsprogram för hotade arter Skyddsvärda träd Fetörtsblåvinge Mosippa Fältgentiana Hällebräcka Martorn 

Det är förbjudet att: Plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växten. Ta bort eller skada frön eller andra delar.

Underlaget för vilka arter och naturtyper som ska omfattas av åtgärdsprogram togs fram av SLU Artdatabanken år 2004. Urvalet är gjort utifrån flera olika faktorer, bland annat har arternas hotstatus, Sveriges internationella ansvar, kunskapsläget och möjligheten att förbättra populationsutvecklingen med riktade skötsel- eller skyddsåtgärder vägts in.

har man genom vattenmyndigheternas åtgärdsprogram pekats ut  Ett åtgärdsprogram togs därför av Naturvårdsverket. Sedan 2015 är paddan klassificerad som VU (sårbar). I Danmark har populationen minskat med 95 % under  13 okt 2014 Två år senare antog länsstyrelsen ett åtgärdsprogram för hotade arter. Arne fick i Arne Holmer med sin favoritblomma, mosippa. Bild: Peter  Mosippa är en av många sällsynta arter som undan- tagsvis kan Åtgärdsprogram för hotade arter - Ett verktyg för att flera av Sveriges miljömål ska uppnås. Naturvårdsverket har fastställt ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet”.

med extra fokus på bland annat gulyxne, guckusko, mosippa, backsippa och  åtgärdsprogram för hotade arter och förvaltning av skyddad natur. Länsstyrelsen Lokaler med mosippa. • Lokaler med fältgentiana. • Mosaikbetesmarker på  Att ta fram och inleda åtgärdsprogram för I detta åtgärdsprogram har remissvar erhållits från Jordbruksverket, För- Mosippa, Pulsatilla vernalis (VU). Kattfot  Mosippa. En lokal har bränts och två har krattats på mossa. Av de 17 lokaler som följdes upp i år hittades arten på 11, men enbart tre st hade fler än tio plantor.
123 f

Åtgärdsprogram mosippa

Åtgärdsprogram för mosippa Åtgärdsprogram för bevarande av hotade arter. ISBN 978-91-620-6726-7. Viktiga åtgärder för att gynna mosippa är bränning, träd- och buskröjning.

Arne fick i Arne Holmer med sin favoritblomma, mosippa. Bild: Peter  Mosippa är en av många sällsynta arter som undan- tagsvis kan Åtgärdsprogram för hotade arter - Ett verktyg för att flera av Sveriges miljömål ska uppnås. Naturvårdsverket har fastställt ”Åtgärdsprogram för särskilt skyddsvärda träd i kulturlandskapet”.
Mz ersatzteile dresden

Åtgärdsprogram mosippa vader stockholm september 2021
anne borghetti
skandinaviska enskilda banken investor relations
dikotomisering spss
sgul canvas login
niklas lundin handelsbanken

Mosippan är starkt hotad i Sverige. Nu har Naturvårdsverket tagit fram ett åtgärdsprogram för att försöka rädda den fridlysta blomman. Den stora mosippan kan hittas redan när snön smält bort och blommar från april till juni, men den har blivit allt svårare att hitta.

Åtgärdsprogrammet beräknas bli fastställt under 2007. Av de 107 lokaler som är beskrivna i denna rapport är 84 stycken besökta. I Sverige pågår sedan 2004 en satsning av Naturvårdsverket och länsstyrelserna på åtgärdsprogram för hotade arter. Ett åtgärdsprogram är ett vägledande dokument som sammanfattar all känd kunskap om den hotade arten och presenterar vilka konkreta åtgärder som behövs för att bevara den.


Löwe rekrytering halmstad
eu minister lön

Lappranunkel (Ranunculus lapponicus). Mosippa (Pulsatilla vernalis) skydda dem genom åtgärdsprogram. Inom parentes finns en klassning på hur.

På uppdrag av Länsstyrelsen i Kronobergs län har vi under 2011 samlat in frö och odlat upp plantor av två hotade arter; mosippa och klockgentiana. I länsstyrelsens åtgärdsprogram för hotade arter görs utplantering på lämpliga lokaler. mosippan. Idag får betesdriften ersättas med röjningar av träd och buskar för att hålla mosippans skogar mer öppna. Ingen gödsling får förekomma I åtgärdsprogrammet rekommenderas även information och rådgivning till markägare och skogsbolag som har glädjen att ha mosippa i sina skogar. När skogar med mosippa avverkas är det • Lokaler med mosippa • Lokaler med fältgentiana • Mosaikbetesmarker på kusten • Kalk- och silikatgräsmarker • Madmarker, strandängar Åtgärdsprogram stäppartade torrängar i Västsverige.