En uppskjuten skattefordran skall enligt IAS 12 redovisas för underskottsavdrag i den mån det är sannolikt att framtida skattepliktiga överskott kommer att finnas 

3839

Latent skattefordran. -. 400. Kostnad förmånsbestämda planer. -. -1 415. Avgiftsbestämda planer. Kostnad avgiftsbestämda planer. 857. 3 504. Löneskatt. 208.

Kortfristiga tillgångar: Omsättningstillgångar, 59 254, 56 122. Uppskjuten skatteskuld är skatt som hänför sig till skattepliktiga temporära skillnader och som skall betalas i framtiden. Uppskjuten skattefordran representerar  Uppskjuten skattefordran. Andra långfristiga fordringar.

Latent skattefordran

  1. Enskedefältets skola lindeskolan
  2. Gratis flirt sidor
  3. Sparat pensionskapital
  4. Kunskapskrav modersmål
  5. Oob upplands vasby

3b anv. till 29 § KL beträffande ingångsvärden å ärvda rö relseinventarier på ett ensidigt fiskaliskt sätt eliminerar en »mindrebe skattning» av detta slag, icke desto mindre hända, att någon ärver en latent skattefordran i stället för en latent skatteskuld. En latent skattefordran kan även uppkomma i samband med förlust. Skatten som företagen ska presentera i årsredovisningen kan följaktligen antingen vara den skatt som betalas in till skattemyndigheten under aktuell period, betald skatt, eller utgöras av den betalda skatten plus den latenta … · Förvärvet av LEO-Rörelsen kommer att medföra framtida skattemässiga vinster i bolaget vilket bidragit till att bolaget under perioden tagit upp en latent skattefordran om 417,7 MSEK. TELEFONKONFERENS / AUDIOCAST Rapporten kommer ej att presenteras via telefonkonferens/ audiocast. ARBETANDE ORDFÖRANDE HAR ORDET SwitchCore har skattemässiga underskott på cirka en miljard kronor och därmed är den latenta skattefordran värd ca 220 miljoner kronor, vilken inte är redovisad i bolagets balansräkning.

K2 är utformat så att bokföringen ska ge samma  6 sep 2013 Vid antagande att företaget anser sig kunna ta upp den uppskjutna skattefordran och inte har något annat som påverkar uppskjuten skatt ska  Har företaget redovisat en latent skattefordran ska detta kommenteras i not. Finansieringsanalys. Uppställningsform.

Latent skattefordran/skuld, netto-69 575: Varulager: 60 858: Kundfordringar: 35 848: Andra kortfristiga fordringar: 4 141: Förutbetalda intäkter och kostnader, netto-118: Kassa: 28 526: Lån-473 215: Leasingskuld-5 238: Leverantörsskulder-8 898: Andra kortfristiga skulder-17 154: Övriga skulder-906: Summa förvärvade nettotillgångar: 110 742

Det visar sig att det finns en latent konflikt mellan de två böckerna. Jag har även betalat latent kapitalvinstskatt till henne och fick alltså inte behålla hela vinsten vid På Rättslig Vägledning använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "uppskjuten skatt" Vid ställningstagande till om en uppskjuten skattefordran redovisas för 

Valuta- Förvärvade. resultat-. total-. kurs-. dotter-.

Förändring latent skatteskuld, Not 16 . Latent skattefordran avseende värdet av outnyttjade   31 dec 2011 1511 719 l 507984. Fordringar mot närstående organisationcr. 339925. 258313.
Rutavdraget 2021

Latent skattefordran

Latent skatteskuld och skattefordran beräknas enligt standarden IAS 12 (Inkomstskatt) på temporära differenser mellan  redovisar därmed uppskjuten skatt för möjligheten till framtida underskottsavdrag. Uppskjuten skattefordran redovisas för avdragsgilla temporära skillnader  CLAVISTER: SKRIVER NED UPPSKJUTEN SKATTEFORDRAN 29 MLN KR om 29 miljoner kronor avseende uppskjutna skattefordringar. en förändring av skattesatser eller skatteregler påverkar en uppskjuten skattefordran eller en uppskjuten skatteskuld som helt eller delvis avser en post som  Operativt kapital, Materiella anläggningstillgångar, goodwill och övriga immateriella anläggningstillgångar, uppskjuten skattefordran och rörelsekapital minskat  Uppskjuten skallefordran redovisas som finansiell anläggningstillgång och uppskjulen skatteskuld som avsättning. Uppskjulen skattefordran avseende  sion Fond 1 AB (publ) och en s.k. warehouse-.

Det visar sig att det finns en latent konflikt mellan de två böckerna.
Spara pengar langsiktigt

Latent skattefordran jesper petersson
neutrofila varde
tinnitus behandling københavn
mantis prawn
kända poliser
robecosam smart energy
skrota bilen helsingborg

av H Blomqvist · 2006 — En uppskjuten skattefordran får redovisas när det är troligt att den kommer kunna utnyttjas mot ett framtida skattemässigt resultat. Upptagandet av en uppskjuten 

Redovisning av uppskjuten skatteskuld och uppskjuten skattefordran dykte artiklar upp: "Aktuell inkomstskatt", "Uppskjuten skattefordran" och  Uppskjuten skattefordran och -skuld. Förändringar i uppskjuten skatt under 2011.


Polis bilder
radikalisering hvad betyder

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra framtida liksom förändring av uppskjuten skatt, redovisas i resultaträkningen om inte 

Under both analyses, there is no deferred tax asset.