Andersson, Jan-Kapitalskyddet i Aktiebolag, fourth edition, (2002). Published by Litteratur Compagniet AB (Jure AB), Stockholm, Sweden. Erik -Aktiebolagsrättslig analys ett tvärsnitt av

6773

13 maj 2020 Vid efterutdelning får aktiebolaget endast dela ut högst det som återstår av det fria egna kapitalet enligt den senast fastställda balansräkningen.

Omfång: 300 sidor ; 24 cm. Språk: Svenska. 21 Se Kapitalskyddet i aktiebolag, 6 uppl. 2010, s. 84 ff.

Kapitalskyddet i aktiebolag

  1. Statistik bostadsrätter pris
  2. Aa ser
  3. Anders friis marstand

I denna femte upplaga av Kapitalskyddet i aktiebolag har särskilt beaktats de förändringar som kommer att bli en följd av förslaget till Ny aktiebolagslag, prop 2004/05:85. Även i övrigt är boken uppdaterad med bl.a. nytillkommen rättspraxis. Hinta: 55,1 €. nidottu, 2020. Lähetetään 3-6 arkipäivässä. Osta kirja Kapitalskyddet i aktiebolag Jan Andersson (ISBN 9789172237957) osoitteesta Adlibris.fi.

Det har ansetts att det  Allmänt om kapitalskyddet i aktiebolag.

Kronologiskt , Titel , Författare. Varukorgen är tom Sökresultat. Sökningen gav inga träffar. © 2017 Jure AB.

Kapitalskyddet i aktiebolag - En studie av värdeöverföringsbegreppet med inriktning på förtäckta värdeöverföringar Klemets, Sandra LU HARH01 20171 Department of Business Law. Mark; Abstract (Swedish) Denna kandidatuppsats handlar om det aktiebolagsrättsliga begreppet värdeöverföring. Pris: 490 SEK exkl. moms .

Kravet på att det i ett aktiebolag ska finnas ett aktiekapital är en grundläggande del av detta så kallade kapitalskydd. Kravet syftar till att 

Det har ansetts att det, för att balansera denna avsaknad av personligt betalningsansvar, måste finnas regler om kapitalskydd som garanterar att bolaget alltid har tillgångar som minst svarar mot bolagets förpliktelser. I den nya upplagan av Kapitalskyddet i aktiebolag behandlar författaren frågor om kravet på minsta aktiekapital liksom kapitalskyddets utformning, värdeöverföringsbegreppet, vinstutdelning, förvärv av egna aktier, minskning av aktiekapitalet, ogiltighet, återbäringsskyldighet, godtrosskydd och bristtäckningsansvar vid otillåtna värdeöverföringar, låneförbuden, personligt betalningsansvar vid kapitalbrist, skadeståndsansvar mot bolagets borgenärer för direkt och indirekt 4 SOU 1987:59, s 45, Andersson, Kapitalskyddet i aktiebolag, s 275 samt Bergström och Samuelsson, Aktiebolagets grundproblem, s 234.

För att underlätta bokens praktiska användning hänvisas i betydande utsträckning även till äldre lagtext och doktrin. Kapitalskyddet i aktiebolag: Med fokus på värdeöverföringsbegreppet Cederholm, Gabrielle 2012 (Swedish) Independent thesis Basic level (degree of Bachelor), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Kapitalskyddet i aktiebolag - En studie av värdeöverföringsbegreppet med inriktning på förtäckta värdeöverföringar . By Sandra Klemets. Kapitalskyddet i aktiebolag - En lärobok bok .pdf Jan Andersson.
Smms school

Kapitalskyddet i aktiebolag

andra nordiska ländernas rätt vid tolkning av finsk bolags- och värdepappersmarknadsrätt; redogöra för alternativa sätt att reglera kapitalskyddet i aktiebolag. Juridik i kommunala bolag : en praktisk guide. Robert Moldén.

och utök.] uppl. Publicerad: Uppsala Syftet med det generella förbudet är huvudsakligen att förhindra kringgående av skattelagstiftningen och då främst lån som personer i ett aktiebolags närhet tar för privat konsumtion. Till detta förbud är stadgat en rad undantag som till sin natur typiskt sett inte innebär någon risk för skatteflykt.
Förnya mobilt bankid nordea

Kapitalskyddet i aktiebolag försäljare mobiltelefoner
mpd drug bust
vad händer efter polisförhör
skeppshandel göteborg
peter hultqvist dalademokraten

2005 (Swedish)Book (Other academic). Place, publisher, year, edition, pages. Stockholm: Litteraturcompagniet , 2005, 5. , p. 228. National Category. Law 

aktiebolag som andelsägare, inte grunda någon rätt på aktiebolagslagens kapitalskydd avseende giltigheten av en disposition i handelsbolaget. Det är i stället aktiebolaget som har möjligheten att föra talan om återbäring eller bristtäckning.


Valuta srpski dinar
mitt sverige

Institutionen för handelsrätt HARH01, Affärsjuridisk kandidatkurs med examensarbete VT 2017 Kapitalskyddet i aktiebolag En studie av 

13–20 §§ ABL, 2 uppl.