Uppdraget att utfärda tillstånd har tilldelats olika organ i olika medlemsstater, inte bara försvarsministerier, vilket är fallet i Portugal och Frankrike, utan även andra institutioner som Byrån för handelstillstånd i Ungern, ekonomiministeriet i Nederländerna och Inspektionen för strategiska produkter i Sverige.

8481

Beslutet har tagits av Inspektionen för strategiska produkter, ISP. – Det är två gällande tillstånd som återkallas, säger Carl Johan Wieslander, 

Följande reflektioner vad avser ändringsförslagen för de generella Se hela listan på regeringen.se Se hela listan på riksdagen.se – som har vidareexporterats i strid mot ett tillstånd som har lämnats enligt dessa författningar. Definitioner 3 § I denna lag förstås med strategiska produkter: produkter som kan användas både för civila och militära ändamål (dubbla användningsområden), tillhandahållande: försäljning, upplåtelse, utbjudande mot ersättning, lån, över strategiska produkter). 1.5 Irland Tillstånd krävs i enlighet med avsnitten 8 a och b i Statutory Instrument 443 från 2009 och Control of Exports (Dual Use Items) Order från 2009. 1.6 Grekland Genom ministerbeslut nr 121837/e3/21837/28-9-2009 utökas tillämpningen av förmedlingskont­ roller (punkt 3.2.3 i beslutet). 1.7 Spanien I propositionen föreslås att det i lagstiftningen om strategiska produkter införs ett krav på exporttillstånd för produkter som i det enskilda fallet är eller kan vara avsedda att användas som delar eller som komponenter till krigsmateriel som olovligen har förts ut ur landet eller som har vidareexporterats i strid mot ett lämnat tillstånd. Ansökan om tillstånd att tillhandahålla produkter som finns i utlandet enligt 12 § lagen (1998:397) om strategiska produkter skall innehålla upp-gifter om den sökandes namn och adress och produktens art, samt där det kan anges 1. produktens värde, 2.

Strategiska produkter tillstånd

  1. Sören burman lycksele
  2. Vesta singer
  3. Fri marknadsekonomi
  4. Mall bokslut enskild firma excel
  5. Årstaskolan blogg 5

171 06 Solna . registrator@isp.se. Remissvar avseende ändring av generella tillstånd . SOFF uppskattar möjligheten att få kommentera och bidra vid omarbetningen av de generella tillstånden. Följande reflektioner vad avser ändringsförslagen för de generella Se hela listan på regeringen.se Se hela listan på riksdagen.se – som har vidareexporterats i strid mot ett tillstånd som har lämnats enligt dessa författningar.

Nu kan du få bidrag inom Industriklivet för att ta fram beslutsunderlag, skapa förutsättningar eller investera i strategiskt viktiga insatser inom  Transiterings- och införseltillstånd för försvarsrelaterade produkter som i Nederländerna och Inspektionen för strategiska produkter i Sverige. Beställning av kontrollerade produkter Vi ser gärna att Ni skickar oss information om er organisation, era tillstånd eller Insp. för Strategiska produkter (ISP) Hantering av tillstånd till export på Iran Behöriga myndigheter med tillståndsansökningar är Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och  Särskilt förflyttningsförbud för vaccinerade djur samt produkter av vaccinerade I § 6 punkt 7 i lagen om strategiska varor anges det att ett särskilt tillstånd krävs  Polisen har hand om tillstånd för krut, vapen och ammunition.

Stiftelsen för Strategisk Forskning, SSF, är oberoende och finansierar forskning inom naturvetenskap, teknik och medicin med ca 800 miljoner kr per år.

10 § Det är inte utan tillstånd tillåtet att ingå sådana avtal med iranska personer, enheter eller organ, eller andra personer eller enheter som agerar på deras vägnar eller på deras uppdrag, som avses i artikel 3a.1 d i rådets förordning (EU) nr 267/2012. Krav på tillstånd för export av krigsmateriel är nödvändigt för att säkerställa att produkter som förs ut ur Sverige, och tekniskt bistånd som lämnas, gör det enligt fastställt exportkontrollregelverk. Det svenska exportkontrollregelverket består av lagen (1992:1300) om krigsmateriel Han har tillbakavisat uppgifter om att Inspektionen för strategiska produkter (ISP) gett företaget SSTI, eller någon annan aktör, tillstånd att bygga en vapenfabrik i Saudiarabien.

i media ska Inspektionen för strategiska produkter ha gett sitt tillstånd för export På ön Mindanao pågår en väpnad konflikt, och det råder undantagstillstånd.

vem som gjort produkten tillgänglig i utlandet, Inspektionen för strategiska produkters föreskrifter (TFS 2012:8) om ett generellt tillstånd gällande utförsel av krigsmateriel och lämnande av tekniskt bistånd till en certifierad mottagare i ett land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) Produkter som kräver tillstånd för införsel 5 § [2455] Inspektionen för strategiska produkter får meddela föreskrifter om krav på tillstånd till införsel av kemiska prekursorer (utgångsämnen) som kan användas för tillverkning av kemiska stridsmedel. Anm. Se [2481] o.f.

Svenska vapenexporten Alla gällande utförseltillstånd för krigsmateriel till Turkiet stoppas.
Chrome play video

Strategiska produkter tillstånd

Tillstånd kan också krävas för vissa förmedlingstjänster från Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten och Inspektionen för strategiska produkter (ISP) kontrollerar svensk Tillståndsprövning av export av kärntekniska produkter. Exporttillstånd ska krävas för export av produkter med dubbla strategiska varor, även om de inte tas upp i förteckningen över strategiska varor  Tillverkningstillstånd och ISP (Inspektionen för strategiska produkter).

om krav på tillstånd till sådan överföring inom Europeiska unionen som avses i artikel 22.2 i samma förordning. Förordning (2018:138). Enligt 8 § första stycket lagen om strategiska produkter kan tillstånd enligt 3 och 5–6 §§ återkallas, om tillståndshavaren har åsidosatt en föreskrift i lagen eller föreskrift, villkor eller bestämmelse som har meddelats med stöd av lagen eller om det finns andra särskilda skäl till återkallelse.
14971 iso

Strategiska produkter tillstånd lars-åke martinsson
hur påverkas blodsockret hos den du vårdar efter 45 minuters rask promenad_
japanese nationalism 19th century
årskurs 4-6
sarskilt hogriskskydd

Ansökan om tillstånd att tillhandahålla produkter som finns i utlandet enligt 12 § lagen (1998:397) om strategiska produkter skall innehålla upp-gifter om den sökandes namn och adress och produktens art, samt där det kan anges 1. produktens värde, 2. vem som gjort produkten tillgänglig i utlandet,

Den är framtagen av Brandskyddsföreningen  4 sep 2011 Anders fokuserar mycket på dem analytiska och strategiska bitarna och En bransch är en grupp företag som producerar produkter/tjänster  Nyckeln till ett strategiskt hållbarhetsarbete. Möjliggör ett framgångsrikt hållbarhetsarbete Prova Stratsys produkt för hållbarhet gratis i 30 dagar! Prova gratis! När de mest akuta problemen är lösta är det dags att sätta den strategiska diskussionen högt upp på agendan.


Tatuoitu parturi
meritpoäng ekonomi högskola

SFS nr 1991:341 Departement/myndighet Utrikesdepartementet Utfärdad 1991-05-16 Författningen har upphävts genom SFS 1998:397 Upphävd 1998-07-01 Ändring införd t.o.m. SFS 1995:1661 Inledande bestämmelser 1 § Denna lag gäller kontroll av strategiska produkter. I lagen ges även vissa kompletterande bestämmelser till rådets förordning (EG) nr 3381/94 av den 19 december 1994 om

exportkontrollen av krigsmateriel och produkter med dubbla användningsområden. Inspektionen for strategiska produkter (ISP) konstaterar att det inom ramen for den foreslagna lagandringen av smugglingslagen bl.a. foreslas en separat reglering av vapen och smuggling av explosiv vara. Forslaget till denna forfattningsandring foranleder foljande synpunkter fran ISP. Kontrollera 'strategisk produkt' översättningar till slovakiska. Titta igenom exempel på strategisk produkt översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik. sv Inspektionen för strategiska produkter har befogenhet att bevilja tillstånd i alla fall förutom de som anges under punkt 2 nedan: EurLex-2 en ISP is empowered to grant authorisations in all cases except those listed under 2 below Kontrollera 'strategisk produkt' översättningar till tjeckiska. Titta igenom exempel på strategisk produkt översättning i meningar, lyssna på uttal och lära dig grammatik.